Oczyszczanie metali i elementów metalowych poprzez piaskowanie to drugi sztandarowy człon naszej bogatej oferty.

Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest równiejsza i uzyskuje wymaganą do malowania szorstkość, a także nie ma problemów z czyszczeniem trudno dostępnych rogów lub zakrzywień.